Biblioteket får prosjektmidler - vil rette seg mot småbarnsfamilier