Årboka er her: Lesja historielag oppsummerer

foto