– Bekymringen for å møte vilt på veien er stor ute i distriktene, sier rådgiver i NAF Jan Harry Svendsen i en pressemelding.

Nå advarer NAF bilistene mot en økende viltfare.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antall viltpåkjørsler har økt med nesten 10 prosent på ett år. Fylkene med flest viltpåkjørsler er Viken, Innlandet og Trøndelag.

– Det er på høsten det skjer flest viltpåkjørsler. Mørke, tåke og nedbør kan ofte gjøre det ekstra vanskelig å få øye på viltet. Derfor bør du redusere farten når du passerer skilt som advarer mot viltfare, sier Svendsen.

Demp lyset på skjermene i bilen

NAF anbefaler blant annet å skru ned intensiteten på skjermene inne i bilen slik at du i størst mulig grad bevarer nattsynet.

– Bruk blikket aktivt når du kjører på strekninger med stor viltfare. Følg godt med langs veikantene og se etter vilt når du er ute og kjører. Møter du en annen bil bør du heller ikke se inn i lysene, men la blikket følge veien, oppfordrer NAF-rådgiveren.

Kommer i flokk

Skiltene om viltfare er satt opp der det er dyretråkk og der det er økt fare for å treffe vilt, men det betyr ikke at faren får å støte på dyr ikke finnes andre steder.

– Dyr kommer fort og i mange tilfeller så kommer de i samlet flokk. Spesielt gjelder det hjortevilt, men også elg kan komme i flokk over veien, spesielt på høsten. Ser du ett dyr er det lurt å tenke at det kan komme flere, sier Svendsen.

Ved å redusere farten skaffer du deg handlingsrom på steder det er stor viltfare.

– Ved å senke hastigheten litt kan du skaffe deg den sikkerhetsmarginen du trenger for å unngå en påkjørsel. I tillegg vil lavere fart redusere faren for følgeulykker som kan oppstå om du må foreta en unnamanøver eller om du kjører på viltet, sier Svendsen.

Ikke følg etter påkjørt vilt

Om du skulle være så uheldig å kjøre på et dyr er det viktig å markere stedet og varsle politiet på 02800.

– Har du kjørt på et dyr som så går inn i skogen skal du ikke følger etter. Dyret er med stor sannsynlighet skadet og kan gå til angrep. Det beste du kan gjøre er å merke stedet der dyret gikk inn i skogen og ringe etter hjelp, sier Svendsen.

Tenk på egen sikkerhet

NAF oppfordrer til slutt bilistene om å være varsomme med hvor de stopper etter en påkjørsel.

– Pass på din egen sikkerhet. Stopp slik at du ikke er til hinder for annen trafikk og bruk refleksvest. Om bilen ikke er kjørbar er det viktig at du markerer ulykkesstedet ved å sette ut en varseltrekant og at du kommer deg bort fra bilen, avslutter NAF-rådgiveren.