Mange innspill til tiltak i Snøhetta-området - stoppforbud og utvidelse av vernegrenser