Norstat har utført spørreundersøkelsen på oppdrag fra Frende Forsikring.

74 prosent svarte fyllekjørere, mens 60 prosent svarte dyr i veibanen. Mens 56 prosent svarte glatt føre, svarte 41 prosent utenlandske vogntog.

Rundkjøring fikk like høy oppslutning som svaret «ingenting», med henholdsvis 3 prosent hver.

– 97 prosent er altså redde bak rattet. Undersøkelsen viser også at kvinner er reddere enn menn for alt på lista, sier fagsjef Roger Ytre-Hauge for motor i Frende Forsikring.

Dette er nordmenn er mest redde for i trafikken:

* Rusede sjåfører – 74 prosent

* Dyr i veibanen – 60 prosent

* Glatt føre – 56 prosent

* Utenlandske vogntog – 41 prosent

* Vannplaning – 40 prosent

* Syklister – 32 prosent

* Fotgjengere og andre myke trafikanter – 31 prosent

* Folk som kjører forbi – 20 prosent

* Rundkjøringer – 3 prosent

* Ingenting – 3 prosent