Karianne husker tilbake til barndommen - da Dørålen ble «flyplass»