Har kontrollert broer langs jernbanen - her ble det funnet avvik