Regjeringa stopper nye investeringstilskot til sjukeheimar og omsorgsbygg: – Svært dramatisk

foto