Aktivitetsleiren var ein suksess og planen er å vidareføre den til neste år: - Knallbra initiativ