Dovrebanen 100 år - Markerast med ein todagars tur med damplokomotiv