- Folk i distriktene fortsatt skeptiske til elbil

foto