Den Norske Turistforening og Norsk Geologisk Forening (NGF) satte i januar i gang den landsomfattende navnekonkurransen, melder avisa Opp. Målet var å finne et navn som skaper både nasjonal og internasjonal gjenklang. Den 1300 kilometer lange fjellkjeden fra Agder i sør til Finnmark i nord, har hittil vært navnløs.

Nå døpes den Nordryggen, og den strekker seg gjennom hele landet, fra Agder og Rogaland i sør til Finnmark i nord, og kjente fjellområder som Hardangervidda, Jotunheimen, Rondane, Trollheimen, Saltfjellet, Okstindane og Lofoten er alle en del av den.