Dovringene handler mest på nett i Nord-Gudbrandsdalen