Velure (H) om landbruket og inntektsmålet: – Bønder er ikkje lønnsmottakarar