NGR legg til rette for at meir plastavfall kan sorterast til gjenvinning