I løpet av denne uka vil 7700 av Fellesforbundets medlemmer i over 700 bedrifter i hotell- og restaurantbransjen være tatt ut i streik. Oppland fylke, og dermed våre to kommuner ble tatt ut sist lørdag, og de ansatte ved Dombås hotell ser ingen snarlig løsning på konflikten.

Kan bli langvarig- Foreløpig har det ikke vært forhandlinger i det hele tatt, så vi har blitt forespeilet at streiken kan bli langvarig, sier en av to tillitsvalgte ved Dombås hotell, Anne Jorunn Stordal.

Hun og tillitsvalgtkollega Dag Espen Endresplass sitter streikevakt utenfor hotellet, sammen med flere av de ansatte.

– Det kan jo se fint ut å sitte her i sola, men aller helst skulle vi selvsagt vært på jobb, sier Endresplass.

Også Fellesforbundet har gjort det klart at streiken fortsetter inntil arbeidsgiverene kommer dem i møte, og sier at med en streikekasse på 1,9 milliarder kroner kan en streik pågå lenge.

Mulighet til å forhandle

Den viktigste kampsaken for de ansatte i hotell- og restaurantbransjen er kravet om lokale lønnsforhandlinger.

­– De aller fleste andre bransjer har det, så jeg synes ikke motpartens argumenter om at det blir vanskelig å gjennomføre holder stikk, sier Endresplass.

Stordal mener det er viktig med lokale forhandlinger i en bransje der størstedelen av det økonomiske overskuddet går til ledelsen.

- Det bør dryppe litt mer på dem som faktisk gjør jobben, og det vil være lettere å oppnå dersom vi er i forhandlingsposisjon, mener hun.

Lønnsnivået i bransjen er relativt lavt, og i tillegg er det liten stigning.

- Det blir cirkatall, men vi tjener nå noenogsytti prosent av en ansatt i byggebransjen, og jeg har blitt fortalt at for ti år siden var tallet godt over 80 prosent. Den utviklingen kan vi ikke la fortsette, mener Stordal.

Alle er lojale

Noen hoteller rundt om i landet har måttet stenge dørene, andre holder oppe på sparebluss mens atter andre merker lite til streiken, fordi en liten andel av de ansatte er fagorganiserte.

- Hos oss er de aller fleste fast ansatte organiserte, og alle som kan streike er nå tatt ut i streik, forteller Endresplass.

Det vil si at i tillegg til ledelsen er to personer for tiden i jobb på Dombås hotell, som foreløpig har kunnet holde åpent som normalt.

Stordal og Endresplass forteller at også de ansatte som fortsatt jobber sympatiserer med de streikende, og er lojale.

- De er pålagt å følge oppsatte vaktlister, og kan kun jobbe overtid innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser. Streiken mister mye av sin hensikt dersom det blir gjort en urimelig stor innsats for å holde hjulene igang, sier Stordal.

Bevarer kommunikasjon

Han forteller at streikevaktene får oppholde seg på hotellets område, og at de for eksempel får benytte toalettene inne på hotellet, noe som slett ikke er en selvfølge. Andre steder i landet har det vært til dels store konflikter.

- I dag morges var sjefen ute med kaffe til oss, og det setter vi pris på, vi skal jo tross alt jobbe sammen etter at streiken tar slutt. Og dette er ikke noe personlig, det er en prinsippsak, presiserer Stordal.

Vil ramme fra neste uke

Foreløpig holder Dombås hotell åpent som normalt, og streikevaktene forteller at også de fleste av gjestene kommer med sympatierklæringer og viser forståelse når de passerer inngangspartiet der gjengen i gule vester sitter.

- Den uka her vil det gå bra, men fra og med neste uke er sommersesongen i gang, og det ventes to, tre turistbusser i døgnet. I tillegg kommer 17. mai og konfirmasjonstid, da kommer streiken til å ramme driften av hotellet, mener Endresplass.

- Dere snakker som om det er en selvfølge at streiken kommer til å vare lenge?

- Vi har blitt forespeilet det fra Fellesforbundet. Men nå er jo flere i samme situasjon som oss, at høysesongen er rett rundt hjørnet, og desverre er det jo sånn at det er først når det får faktiske konsekvenser og hoteller må stenge dørene at vi har sterke kort i forhandlingene, sier Stordal,

som sammen med de andre er innstilt på å være lojale så lenge streiken varer, selv om de aller helst skulle sett hotellet i full, travel sommerdrift fra pinse.