– Innledningen til juletiden var trafikkulykker, Nord-Sel, Hjerkinn og påkjørsel på Lora. Ellers var det litt fyllebråk. sier politioverbetjent Haakon Bolstad ved Lesja og Dovre lensmannskontor til Vigga.

Han konstaterer det åpenbare – det gledelige.

– Alt i alt har det godt rolig. Disse festlighetene har godt bra, folk har vært happy, forklarer han.

I tillegg til trafikkulykker forteller han om noen meldinger om beruselse.

– For min del var det noen meldinger om uoverensstemmelser med noen som var litt for full.