– Maskinalkran er overlevert og oppbyggingen av kraftstasjonen er påbegynt, sier prosjektleder Pål Røssum i Eidsiva Vannkraft.

For et par dager siden startet Andritz med sugerørsmontasjen. Det er to sugerør i stål som skal inn i Nedre Otta. Andritz produserte sugerørene på et verksted hos sin underleverandør like ved byen Porto i Portugal, og Eidsiva var på factory acceptance test (FAT) i oktober i fjor.

Både produksjon og transport har gått etter planen. Totalt veier sugerørene over 39 tonn, og de største segmentene er ni meter brede.- På grunn av transporten fra Portugal til Norge måtte rørene deles i fem deler før de ble fraktet på spesialtransport. På anlegget blir de nå sveiset sammen på nytt før de støpes inn. Dette er en hektisk montasjefase som krever et godt samarbeid mellom montørene hos Andritz og anleggsfolkene fra Skanska, forteller Pål.

Fjellarbeid

- Skanska har til nå tatt ut ca. 525 000 faste kubikkmeter fjell av totalt en million kubikkmeter. Alle adkomsttunneler, svingesystem og fjellhaller er nå tatt ut. Det som gjenstår av fjellarbeider er selve vannveien – hvor det gjenstår totalt 5,2 kilometer med tunnel å ta ut før det blir gjennomslag mot dam Eidefossen og utløp i Ottaelva, forteller Pål.

Han forteller at Skanska i snitt har hatt en produksjon på ca. 120 meter per uke i vannveistunnelen – som er på 90 kvadratmeter - siden sommerferien 2017. - Dette er godt over den planlagte ukeproduksjonen og er å anse som meget bra, sier han.

Årsaken er at fjellsikring er en stor tidsbruk i produksjonen og til nå er det ikke brukt så mye sikring som først antatt. - Fjellkvaliteten har altså vært bedre enn hva vi trodde under planleggingen. Det hefter selvsagt fortsatt noe usikkerhet til det som gjenstår, og særlig gjelder dette når vi skal krysse Ottaelva, opplyser Pål.

Maskinalkran med enorm løftekapasitet

Den første mekaniske montasjen er maskinsalkrana. Det er et svært viktig verktøy for videre bygging og montasje i kraftverkshallen. Krana er kjøpt av GH-Cranes i Spania, gjennom norske Datek Løfteteknikk AS som agent. Datek startet kranmontasje 2. januar og den ble overlevert 12. januar. Kranas hovedkrok har en løftekapasitet på 160 tonn og ble sertifisert for dette ved overlevering. - I tillegg har den to hjelpekraner som kan løfte 10 tonn hver. Løftekapasiteten til hovedkroken blir bestemt ut fra rotorløftet, som skal gjøres en gang i 2019. Datek har aldri levert en kran med så stor kapasitet som denne, sier Pål. Inntaket ved dam Eidefossen ble ferdig sprengt ut før jul. Betongarbeider og mekanisk montasje vil pågå i 2018 og kanalisering inn i magasinet er planlagt utført i april 2019, med nedtappet magasin.

Fakta om Nedre Otta

Byggingen av Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommuner er i dag Norges største vannkraftprosjekt. Kraftverket skal være ferdig våren 2020 og ha en produksjon på 315 GWh. Det tilsvarer strømforbruket til over 15 000 husstander per år.11. desember 2015 fikk A/S Eidefoss og Opplandskraft DA konsesjon til utbygging av Nedre Otta kraftverk, og bygging av tilhørende 132 kV-linje. Den ene eieren i Opplandskraft DA, Akershus Energi, besluttet å ikke delta i utbyggingen. Deres andel er fordelt på de tre andre eierne i Opplandskraft; E-CO Energi, Eidsiva Energi og Oppland Energi. Nedre Otta DA står for utbyggingen. Det er et samarbeidsprosjekt mellom A/S Eidefoss, E-CO Energi og Eidsiva Energi.