30 timers samfunnsstraff ble dommen etter rettsaken i Nord-Gudbrandsdal tingrett, der en mann var tiltalt for voldsutøvelse og krenkelse mot en lokal kvinne i påsken i år. Rettsaken ble gjennomført på Dombås hotell 30. oktober. Aktor var Hans Petter Ommedal, tiltaltes forsvarer var Håvard Flatland. Britt Eren Melling var dommer i saken. Aktor la ned påstand om 18 dagers fengsel, forsvarer om frifinnelse. Tiltalte erkjente seg ikke skyldig.

Ikke nødverge

Forsvareren mente tiltalte hadde handlet i nødverge, og følte seg truet og angrepet av kvinnen. Retten mener dette ikke stemmer, da det var tiltalte som først tok kontakt med fornærmede ved at han fysisk berørte fornærmede på ryggen. Han ble gjort oppmerksom på at dette var uønsket adferd, og fikk tydelig beskjed om å stanse. Retten la også vekt på at slagene tiltalte kom med ikke et stort skadepotensiale, og det var fornærmede som først utøvde vold. Tre vitner var inne for å forklare seg om hendelsen på utestedet Trolltun. Tiltalte må gjennomføre straffen i løpet av 120 dager, må også betale saksomkostninger på 2000 kroner. Mannen har 14 dagers ankefrist.