Rundballplastaksjonen ble startet i 2016, den gang med rosa rundballer til inntekt for brystkreftforskning. I 2017 ble det fulgt opp med blå rundballer til inntekt for prostatakreftforskning. Årets aksjon går til Barnekreftforeningen. Symbolfargen til foreningen er egentlig gull, men dette viste seg å være en vanskelig farge å fremstille i rundballplast, derfor ble det gult i stedet.

Spleiselag

Felleskjøpet har i alt 10 000 ruller med gul plast for salg, noe som vil gi rundt 200 000 gule rundballer. Aksjonen er et spleiselag mellom norske bønder, Felleskjøpet og plastprodusenten Trioplast, som hver betaler ti kroner per solgte rull, eller totalt 300 000 i bidrag til barnekreftforeningen.

– Vi ønsker å rette en stor takk til norske bønder, Felleskjøpet Agri og Trioplast for at de ønsker å støtte Barnekreftforeningen. Vi er en liten forening, og støtten betyr veldig mye for oss. Det at gule rundballer vil ligge synlig over hele landet, vil bidra til økt oppmerksomhet rundt barnekreft og gi rammede familier den støtten de trenger, sier Trine Nicolaysen, daglig leder i Barnekreftforeningen.

Smilefjes

I tillegg til gulfargen på plasten, oppfordrer Barnekreftforeningen og Felleskjøpet Agri bøndene til å tegne smilefjes på rundballene.

– Gjennom Smilefjes utfordrer vi norske bønder til å tegne smilefjes på de gule rundballene, og vi oppfordrer alle nordmenn til å dele et smilefjes med hverandre i sosiale medier. I år skal smilet være et symbol for barnekreftsaken, sier Hanne Lauritzen, kommunikasjonssjef i Felleskjøpet Agri.

Hun får støtte av Nicolaysen

– Et smil representerer varme, omtanke og glede, ting som er viktige for barn og familier som er rammet av kreft. Et smil kan utgjøre en stor forskjell og det håper vi Smilefjes-kampanjen også vil gjøre, sier hun.

185 norske barn får kreft hvert år. Så mange som fire av fem overlever sykdommen, men noen av disse får varige skader som følge av behandlingen.