Ni forenkla førelegg og eit gebyr for å ikkje nytte bilbelte

foto