17 søkere til veileder-stilling i NAV Lesja og Dovre