Interpellasjonen fra Dalum ble behandlet som spørsmål: – Jeg føler ikke at du svarte på det jeg spurte om