Adam (8) vann teiknekonkurranse – kjem på trykk i populær barnebok