Tre av ti har redusert faste kostnadar under koronaen - Dei unge er flinkare enn dei eldre