Leirduebana driftes av Dovre Jeger- og Fiskeforening (DJFF). De har baneskyting hver onsdag, derfor er tidsrammen på når tyveriet har skjedd, noe usikker.

– Vi fikk beskjed om tyveriet onsdag kveld, og har vært på stedet og sikret spor. Det har vært innbrudd i ene bygningen, hvor patronene var innelåst. Det er tydelig at det har vært noen som har hatt kjennskap til stedet, sier politibetjent Jørn Morten Sletta.

Vil ha tips fra publikum

Ammunisjonen er kun brukt til leirdueskyting, og egner seg ikke til jakt. Foreløpig har ikke politiet så mye å gå etter.

– Vi er interessert i tips fra publikum, hvis noen har sett noe uvanlig i området i løpet av tidsrommet. Også hvis noen blir tilbudt å kjøpe 12-kalibret haglpatroner, vil vi gjerne vite om det, oppfordrer Sletta.

– Simpelt

Leder i DJFF, Arild Visdal, synes tyveriet er simpelt.

– Selv om det ikke er jaktammunisjon, kan det selvfølgelig gjøre skade. Vi ser på det som tapte kroner, men det er jo klart at det er viktig for politiet å få tak i ammunisjonen. Jeg vil ikke spekulere i hvem som kan ha gjort tyveriet, vi har anmeldt forholdet, og det får være opp til politiet å finne ut av saken, sier Visdal.

DJFF hadde innbrudd i skytterbua ved leirduebana i fjor, men da ble ingenting stjålet. Ellers har ikke Visdal kjennskap til lignende tyveri tidligere. Foreningen har tillatelse til å lagre inntil 10 000 patroner om gangen, og lageret på 5-6000 var et normalt innkjøp før sommersesongen.

– Ammunisjonen var forsvarlig lagret etter forskriftene. Det er svært beklagelig at dette skjedde. Jeg har tenkt på hvordan i all verden tyvene kunne vite hvor vi hadde lageret vårt, og synes tyveriet er forunderlig, sier en tydelig skuffet Visdal.

Haglpatronene veier noen kilo og ta med seg, og Visdal er nå bekymret for om det må til tiltak for å hindre ferdsel til skytebana.

– Det er ikke noe som er ønskelig, men vi må kanskje vurdere om vi må ha tiltak som for eksempel bom, sier han.

Overskudd til ungdom

Haglpatronene har en innkjøpsverdi på cirka 7500 kroner for foreningen. Årlig har DJFF et overskudd fra leirdueskytingen på cirka 20 000 kroner. Foreningen kjøper inn leirduer og ammunisjon og medlemmene betaler en sum for skytekvelder og kjøper skudd.

– Leirdueskyting favner flere enn bare de som jakter, aktiviteten fenger 40-50 personer i kommunen. Tyveriet er simpelt gjort mot Dovre JFF og skytterne. Overskuddet fra leirdueskytingen blir brukt til å jobbe med rekruttering av ungdom. Det er en betydelig verdi for foreningen som går tapt, og det går utover mange personer, sier Visdal.

I tillegg eier foreningen bygningsmassene på skytebana, som må vedlikeholdes.