- Hovedbanen på strekningen Lillestrøm-Eidsvoll, samt Dovrebanen på strekningen Eidsvoll-Hjerkinn, er stengt fra lørdag 7. september ca. klokka 06.00 til søndag 8. september ca. klokka 19.00.

Det samme gjelder Rørosbanen på strekningen Hamar-Løten, samt Raumabanen på strekningen Dombås-Bjorli, melder Jernbaneverket.

Dovrebanen

Det er mye aktivitet mellom Lanset og Kleveland langs sørenden av Mjøsa. Statens vegvesen og Jernbaneverket er i gang med bygging av nytt dobbeltspor og ny firefelts E6. I løpet av en togfri periode på Dovrebanen mellom 21-27. oktober skal det ene framtidige dobbeltsporet kobles inn og tas i bruk over en strekning på ca. halvannen kilometer nordover fra Langset.

Dombås og Raumabanen

- Mellom Tangen og Dombås blir det fullt trykk fra lørdag morgen med vedlikeholdsarbeider, sier Kristian Slorbak, fornyelsesleder hos Jernbaneverket på Hamar.

Flomreparasjonene omfatter blant annet pukk- og ballastarbeider og spyling, rensk og rehabilitering av stikkrenner og drenering.I forbindelse med E6-arbeidene mellom Frya og Sjoa river Statens vegvesen Hammerstad bru som går over jernbanen.

På Dombås stasjon skal to sporveksler byttes. Dette er en stor og krevende jobb som vil foregå inne på stasjonsområdet.