Vy tek opp kampen mot SJ med nytt reisetilbod langs Dovrebanen