Lesja og Lesjaskog bondelag har slått seg sammen og hadde mandag 23.november 2015 sitt første styremøte som "Lesja og Lesjaskog bondelag". Aasmund Kolstad er leder i det nye styret, som ellers består av nestleder Kristin Stigen, sekretær Hilde Doseth, kasserer Arild Furuheim Gravseth og styremedlem Ole Bjørner Flittie.

- Vi jobber mye med de samme sakene og mot de samme forbrukerne, forteller Kolstad, som sier at en sammenslåing har vært på tale lenge, men først ble formelt vedtatt på de enkelte lagene sine årsmøter i 2014.

- For mange ikke-medlemmer har vi nok lenge vært bare Bondelaget, uten noe skille mellom Lesja og Lesjaskog, og på mange måter har vi sett slik på det selv også. Tiden var meget moden for en formell sammenslåing nå, mener han.

Det nye laget har 293 registrerte medlemmer, og Kolstad sier det er en konkret målsetting å runde 300 i løpet av neste år. - Det har noe å si for representasjonen vår på fylkesårsmøtet, blant annet, og dessuten er det jo alltid bra med nye medlemmer, forteller Kolstad.