Westad vil heller snakke med Rauma enn med Dovre om sammenslåing