Torsdag ble det kjent at HVSKS igjen ønskes flyttet fra Dombås, da forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen la frem sitt fagmilitære råd til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Utdanning- og utviklingsoffiser Guttorm Bentdal er talsmann for de ulike organisasjonene de ansatte er tilknyttet ved HVSKS på Dombås. Han har jobbet på skolen ved tidligere trusler om flytting av skolen fra Dombås. Senest var det foreslått i det fagmilitære rådet i 2011.

– Folk er spente på hva som skjer neste, med tanke på den politiske behandlingen som kommer. Vi puster likevel godt gjennom nesa, mye på grunn av at vi fortsetter slik vi driver i dag, til et endelig politisk vedtak til våren neste år, sier Bentdal.

Krever investeringer på Værnes

Han mener det er gode faglige grunner og mange vektige argument til å fortsette driften av skolen på Dombås.

– Vi har forståelse for at det må endringer til når strukturen er i ubalanse. Men også derfor synes vi det er rart at skolen vurderes flyttet. Det fins ingen god økonomisk kalkyle på å flytte skolen, mener Bentdal, og viser til tidligere utredninger i forbindelse med fagmilitære råd.

Bentdal tror det må større investeringer til for å flytte Heimevernets skole- og kompetansesenter med befalskolen til Værnes. Området utenfor Trondheim er et pressområde, og det kreves utbygging av basen for å huse et skolesenter.

– Et viktig poeng er at vi er enebrukere av anleggene her på Dombås. Det vil vi ikke bli på Værnes, der det er flere som bruker de samme anleggene, sier Bentdal.

Det er viktig for kursdeltakere å få tilgang til anleggene når de er på kurs. Mange tar seg fri fra jobb for å delta en uke på kurs. Bentdal er også bekymret for at viktig kompetanse kan gå tapt ved en eventuell flytting.

– En klarer alltids å erstatte enkeltpersoner. Men kompetansen ligger i institusjonen, den tar det mange år å bygge opp, sier Bentdal.

Liten synergieffekt

Det er også foreslått å flytte en del av Luftforsvarets skole. Argumentet i det fagmilitære rådet er at med en samlokalisering av skolene kan en skape synergieffekter.

– Den effekten er liten, mener Bentdal.

Skolesjef ved HVSKS, oberstløyntant Ove Staurset. Foto: Astrid Kvam Helset / Arkiv

Forstår behov for omstrukturering

Skolesjef ved HVSKS på Dombås, Ove Staurset, har forståelse for at det er nødvendig med omstrukturering i forsvaret.

– Skolen er rådet til å flyttes til Værnes, om det er kostnadseffektivt er alltid et spørsmål. Det er et forslag som har vært fremme flere ganger før, og rådet er gitt, og vi avventer den politiske behandlingen, sier oberstløytnant Staurset.

Det er ikke kjent i det fagmilitære rådet om hva en flytting av Dombås vil koste. Staurset har ikke tilgang til noe tallgrunnlag, og vet ikke om det er kostnadseffektivt med en flytting.

– Tidligere studier viser at det ikke er det, poengterer Staurset.