Også i år må mange sauebønder belage seg på lang nedforing på besetningene sine. Enkelte må ha sauen på nedforing hele seks uker før de får sendt dyra til slakting på grunn av for høye becquerelverdier.

Dårlig i Lesja

Flere områder i Lesja har hatt høye verdier før, og har det også i år.

- Jora har vel hatt konstant nedforing. Tror ingen har gått fri i det området overhodet siden 1986, og også i år ligger flere på fire og fem uker nedforingstid. Dette er litt ned fra i fjor, men likevel ille, sier Vigerust. Verst er det for området Reindøl/Svartdalen. Der har en besetning fått seks uker. Vestsiden Lesja derimot har fire uker på det meste.

Ille også i Dovre

Tallene i Dovre er heller ikke spesielt positive, med unntak av Dovre vestside.

- På Dovre vestside gikk flere fri i år, sier Vigerust. Hardbakken derimot kom ille ut, og enkelte fikk hele seks uker der. Jettaiområdet fikk to og tre uker, mens det på Skogsetrene kun er en besetning som er målt og den fikk 14 dagers nedforing.

Sjollia nesten frie

- Sjolia opp mot Heidal går stort sett fri. Høvringen er heller ikke like utsatt i år som de var i fjor, men Skåbu er helt oppe i seks ukers nedforingstid, melder Vigerust. Hun mener det er en kombinasjon av klimaforhold, temperatur og nedbør som avgjør de ulike verdiene.

- Uansett er dette kjedelig for de det gjelder, det er snakk om tap av penger.