Dei avslutta passande nok, musikalstjernene i Lesja Barnekor, med Thank You for the Music. Likevel, det er vi som må takke.

I tillegg til ekstranummer, var Thank you for the music eit av dei mange framifrå melodiane frå ulike musikalar som barnekoret har øvd på, og ei line frå den festa seg som eit gjennomgangstema for heile konserten: Nothing can capture a heart like a melody can; Ingenting kan fengsla eit hjarte som ein melodi kan.

Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga