Nasjonalparkstyret ønsker å sikre driften av fjellhagen på Konsvold