Over 6 millioner til 44 restaureringsprosjekter i Lesja og Dovre