– Det beste rådet eg fekk var «du må ikkje tru at du er millionær»