Tesla etablerer superladerstasjon på Hjerkinn

foto