Signe Thoresen Rolstad (43) og Tone Stokke (41) demonstrerer kva ein skal gjere om nokon vil kvele deg. Foto: Marit Hole Tynnøl

Sjølvforsvar i praksis – å bli eit vanskeleg bytte

Vi her i Noreg treng kanskje ikkje gå rundt å tenkje på å forvare oss heile tida. Likevel er det det ei Krav Maga-trening handlar om.