Vil doble villreinstamma i Snøhetta Vest - kanskje berre kalveskyting i 2024