Vegen mot LS2026 - forventer 3 millioner av kommunen