Minimal avkastning på arbeid og kapital: - Lei av å jobbe for ingenting