Støtte frå Riksantikvaren skal bevare for arkeologiske kulturminner og kulturmiljø

foto