Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ba kommunene i Innlandet om å bosette 3015 flyktninger i 2023. Kommunene vedtok å bosette 2960 og nå er altså 2614 bosatt.

Det melder Statsforvalteren i Innlandet på sine hjemmesider.

Kommunene i Innlandet har blitt bedt om å bosette ytterligere 2900 flyktninger i 2024.

Det er for tiden 17 operative mottak i Innlandet, fordelt på 13 kommuner, med totalt 2925 plasser. Fire av disse er akuttinnkvarteringer med 965 plasser. Ti av mottakene er ordinære mottak med 1900 plasser. To mottak er  tilrettelagte mottak med 35 plasser og det er ett mottak for enslige mindreårige med 25 plasser.

Siden februar 2022, har 67.529 personer søkt om kollektiv beskyttelse i Norge. Av alle flyktninger som kommer til Norden, kommer rundt 60 prosent til Norge nå. Ankomstene hit økte fra slutten av sommeren og var på et tidspunkt over 1300 per uke. Statsforvalteren har som følge av de økte ankomstene gjennomført en kartlegging og igangsatt jevnlig rapportering fra kommunene på blant annet bolig- og tjenestekapasitet.