Bevilgningen til drift og vedlikehold av riksveier er rekordhøy