Tysbasten er svært giftig. Foto: Anne Marie Aa

Bare se, men ikke røre

Du kan finne den ved hjelp av luktesansen, for dette er som en god parfyme.