Møte med landbruket: – Emstremvêret synleggjer behovet for å ruste opp Lesjaleira