Gir fem millioner til inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne - 200 000 går til Bjorli

foto