Beitesamlag søkte om uttak av jerv - må vente til juni for å få svar

foto