Gjer folk merksam på dronebesøk dei kommande dagane

foto