Trimpoeng starter opp likevel: – Jeg håper mange vil fortsette å bruke det

foto